Πολιτική ακύρωσης κουπονιού

Δικαίωμα Ακύρωσης

Ο Αγοραστής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης της υπηρεσίας εντός δέκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αγορά του κουπονιού. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο αγοραστής δεν δικαιούται να ζητήσει ακύρωση του κουπονιού και το LesvosDeals.gr δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι στον αγοραστή. Για την υπαναχώρηση ο αγοραστής θα πρέπει να επικοινωνήσει με το LesvosDeals.gr μέσω e-mail στη διεύθυνση info@lesvosdeals.gr και να αιτηθεί την ακύρωση του κουπονιού του. Εν συνεχεία, το LesvosDeals.gr, αφού επιβεβαιώσει με τον προμηθευτή της προσφοράς ότι δεν έχει γίνει χρήση του προς ακύρωση κουπονιού, θα επιστρέψει στον αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του ακυρωθέντος κουπονιού.